Urbanisme, agricultura i medi ambient

Farem un estudi dels carrers del municipi per remodelar-los segons el seu estat

Redactarem un Pla de Seguretat per adequar els riscos d’evacuació d’aigües pluvials al nostre terme municipal en cas de pluges torrencials

Crearem una brigada rural per al control de l’estat dels camps i millorar la seguretat

Acondicionarem els camins rurals i augmentarem el control de les plagues com, per exemple, les del mosquit tigre o les panderoles

Exigirem a la Confederació Hidrològica del Xúquer i al Sindicat de Regs que porten un seguiment de la neteja i conservament de les sèquies i dels barrancs

Reactivarem l’agricultura de la ceba per aconseguir que siga denominació d’origen La Pobla de Vallbona