Participació ciutadana i impostos

Reduirem l’impost de reciclatge fent un major control en els punts detectats on es generen residus no orgànics, aconseguint així que l’impost es rebaixe

Crearem la campanya “T’escoltem” on els poblans i poblanes puguen debatre i fer arribar els seus problemes a l’equip de govern

Dedicarem dins dels Pressupostos Participatius una partida a les associacions

Reduirem l’impost del gual, ja que en els últims anys s’ha vist incrementat notablement

Continuarem amb els Pressupostos Participatius, però adequarem un millor sistema en la votació de les diferents propostes