Maravisa, Maravisa Golden, Mallaeta, San Martín, Jardines de Jaravilla, Villas de la Eliana

Fiquem en marxa el teu barri:

  • Habilitarem el centre social perque el puga utilitzar la Policia Local per a una major seguretat
  • Crearem la basa de llaminació en la Mallaeta
  • Farem un estudi de la mobilitat en la teua urbanització, per a reduïr els excesos de velocitat
  • Instal·larem càmeres de videovigilància
  • Implementarem un xec-bebé per a ajudar a les famílies que adopten o tinguen fills, amb ajudes de compra al comerç local
  • Establirem ajudes en cas de desperfectes per les inundacions
  • Instaurarem un autobús municipal per a caps de setmana i festius
  • Programarem activitats per a joves i majors en el centre social, finançades per l’Ajuntament
  • Millorarem el plan de neteja i jardineria en la teua urbanització i instal·larem més papereres en diferents punts
  • Reduïrem l’impost de reciclatge fent un major control on es generen residus no orgànics